Chraꞌ ga̱chro̱ꞌ riñan Ñaꞌanj an

Descargas: 

Riñan página nan ga̱ꞌhue ga̱hia̱ꞌ gàꞌì chraꞌ nânj nï̀nꞌïn nnga neꞌ unïnꞌ chraꞌa ni̱ ni̱ka̱ꞌ nej yìꞌnï̀nꞌ chra nânj ꞌnaj na̱nj ánj.