Chraꞌ ga̱chro̱ꞌ riñan Ñaꞌanj an

Riñan página nan ga̱ꞌhue ga̱hia̱ꞌ gàꞌì chraꞌ nânj nï̀nꞌïn nnga neꞌ unïnꞌ chraꞌa ni̱ ni̱ka̱ꞌ nej yìꞌnï̀nꞌ chra nânj ꞌnaj na̱nj ánj.  

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.